Welcome, Guest. Please login or register.
April 19, 2014, 21:51:54 PM
Home Help Search Calendar Login Register
Show unread posts since last visit.
News: Let Pardus-Anka become #1: Pardus-Anka Bug ReportPardus-Anka World Google+ | The Pardus wiki  | Visit Pardus-Anka official website  | Register as forum member?  Email the moderator!

  Show Posts
Pages: [1]
1  International Pardus Users / Dutch / Re: 802.11b/g/n WLAN drivers on: January 21, 2012, 18:38:26 PM
Hey mannen,

Ik krijg het volgende terug van acer_wmi...

Code:
echo 'blacklist acer_wmi' >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
bash: /etc/modprobe.d/blacklist.conf: Permission denied

Daarnaast, als ik sudo modprobe ath5k invul, krijg ik het volgende...

Code:
sudo modprobe ath5k
FATAL: Error inserting ath5k (/lib/modules/2.6.37.6/updates/drivers/net/wireless/ath/ath5k/ath5k.ko): Cannot allocate memory
2  International Pardus Users / Dutch / Re: 802.11b/g/n WLAN drivers on: January 15, 2012, 19:31:07 PM
@Atolboo

Ik krijg het volgende terug...

Code:
blacklist de4x5
blacklist snd_intel8x0m
blacklist snd_aw2
blacklist i2c_i801
blacklist garmin_gps
blacklist snd_pcsp
blacklist amd76x_edac

@owiknowi
Op het moment reageert mijn laptop niet op de toetsencombinatie.

@richdb
ik krijg de volgende code terug na het invullen...

Code:
$ sudo rmmod ath9k
ERROR: Module ath9k does not exist in /proc/modules
$ sudo modprobe ath9k
WARNING: Error inserting ath9k_common (/lib/modules/2.6.37.6/updates/drivers/net/wireless/ath/ath9k/ath9k_common.ko): Cannot allocate memory
WARNING: Error inserting compat (/lib/modules/2.6.37.6/updates/compat/compat.ko): Cannot allocate memory
WARNING: Error inserting mac80211 (/lib/modules/2.6.37.6/updates/net/mac80211/mac80211.ko): Cannot allocate memory
FATAL: Error inserting ath9k (/lib/modules/2.6.37.6/updates/drivers/net/wireless/ath/ath9k/ath9k.ko): Cannot allocate memory
3  International Pardus Users / Dutch / Re: 802.11b/g/n WLAN drivers on: January 14, 2012, 12:21:18 PM
Als eerste, het is inderdaad mijn WLAN die het op het moment niet doet. Alhoewel hij het eerder wel heeft gedaan, is hij na een herinstallatie onherkenbaar geworden voor mijn computer. Dit houdt concreet in dat ik mijn WLAN niet kan gebruiken.

Nu de stappen die ik heb gevolgd zijn deze...
Code:
1. Create directory (to control the mess):
Quote
atolboo@pardus2011 ~ $ mkdir RTL8188ce
2. Go into created directory:
Quote
atolboo@pardus2011 ~ $ cd RTL8188ce
3. Install/check required PiSi packeges:
Quote
atolboo@pardus2011 RTL8188ce $ sudo pisi it make gcc kernel-module-headers -y
Password:
Following packages will be installed:
binutils  bison  cloog-ppl  elfutils  gcc  glpk  kernel-module-headers  libmpc  libsigsegv  m4  make  ppl
Total size of package(s): 23.98 MB
Downloading 1 / 12
Package glpk found in repository pardus
glpk-4.44-7-p11-i686.pisi      (360.0 KB)100%    488.81 KB/s [00:00:00] [complete]
Downloading 2 / 12
.
.
package                                                                                                                                       
Configured make
Installed make                                                                                                                                                 
4. Download source code from Realtek: 
The whole ftp:// address (including tar.gz) bellow is also part of the wget command and should be bold green.
Quote
atolboo@pardus2011 RTL8188ce $ wget ftp://WebUser:fh7SkVT4@95.130.192.218/cn/wlan/92ce_se_de_linux_mac80211_0004.0816.2011.tar.gz (ftp://WebUser:fh7SkVT4@95.130.192.218/cn/wlan/92ce_se_de_linux_mac80211_0004.0816.2011.tar.gz)                             
--2011-11-10 22:33:11--  ftp://WebUser: (ftp://WebUser:)*password*@95.130.192.218/cn/wlan/92ce_se_de_linux_mac80211_0004.0816.2011.tar.gz
           => “92ce_se_de_linux_mac80211_0004.0816.2011.tar.gz”
Connecting to 95.130.192.218:21... connected.
Logging in as WebUser ... Logged in!
==> SYST ... done.    ==> PWD ... done.
==> TYPE I ... done.  ==> CWD (1) /cn/wlan ... done.
==> SIZE 92ce_se_de_linux_mac80211_0004.0816.2011.tar.gz ... 4720995
==> PASV ... done.    ==> RETR 92ce_se_de_linux_mac80211_0004.0816.2011.tar.gz ... done.
Length: 4720995 (4.5M) (unauthoritative)

100%[=============================>] 4,720,995    143K/s   in 45s   

2011-11-10 22:34:11 (103 KB/s) - “92ce_se_de_linux_mac80211_0004.0816.2011.tar.gz” saved [4720995]

5. Unpack downloaded file and go into created directory;
Quote
atolboo@pardus2011 RTL8188ce $ tar -xzf 92ce_se_de_linux_mac80211_0004.0816.2011.tar.gz
atolboo@pardus2011 RTL8188ce $ cd rtl_92ce_92se_92de_linux_mac80211_0004.0816.2011
6. Build the driver:
Quote
atolboo@pardus2011 rtl_92ce_92se_92de_linux_mac80211_0004.0816.2011 $ make
make -C /lib/modules/2.6.37.6/build M=/home/atolboo/RTL8188ce/rtl_92ce_92se_92de_linux_mac80211_0004.0816.2011 modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.37.6'
  CC [M]  /home/atolboo/RTL8188ce/rtl_92ce_92se_92de_linux_mac80211_0004.0816.2011/base.o
  CC [M]  /home/atolboo/RTL8188ce/rtl_92ce_92se_92de_linux_mac80211_0004.0816.2011/rc.o
.
.
  CC [M]  /home/atolboo/RTL8188ce/rtl_92ce_92se_92de_linux_mac80211_0004.0816.2011/rtl8192de/dm.o
  LD [M]  /home/atolboo/RTL8188ce/rtl_92ce_92se_92de_linux_mac80211_0004.0816.2011/rtl8192de/rtl8192de.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
  CC      /home/atolboo/RTL8188ce/rtl_92ce_92se_92de_linux_mac80211_0004.0816.2011/rtl8192de/rtl8192de.mod.o
  LD [M]  /home/atolboo/RTL8188ce/rtl_92ce_92se_92de_linux_mac80211_0004.0816.2011/rtl8192de/rtl8192de.ko
make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.37.6'
make[1]: Leaving directory `/home/atolboo/RTL8188ce/rtl_92ce_92se_92de_linux_mac80211_0004.0816.2011/rtl8192de'
7. Install build driver:
Quote
atolboo@pardus2011 rtl_92ce_92se_92de_linux_mac80211_0004.0816.2011 $ sudo make install
make -C /lib/modules/2.6.37.6/build M=/home/atolboo/RTL8188ce/rtl_92ce_92se_92de_linux_mac80211_0004.0816.2011 modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.37.6'
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
.
.
make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.37.6'
make[1]: Leaving directory `/home/atolboo/RTL8188ce/rtl_92ce_92se_92de_linux_mac80211_0004.0816.2011/rtl8192de'
find /lib/modules/2.6.37.6 -name "r8192se_*.ko" -exec rm {} \;
find /lib/modules/2.6.37.6 -name "r8192ce_*.ko" -exec rm {} \;
8. Reboot the computer in order to activate the installed driver:
Quote
atolboo@pardus2011 rtl_92ce_92se_92de_linux_mac80211_0004.0816.2011 $ sudo reboot
9. After the reboot I can only check the presence of the driver:
Quote
atolboo@pardus2011 ~ $ ls -l /lib/modules/2.6.37.6/kernel/drivers/net/wireless/rtlwifi/rtl8192se/
total 108
-rw-r--r-- 1 root root 109282 Nov 10 22:35 rtl8192se.ko
10. And I expect that you can now make a WLAN connection in your Network Manager.
As I don have the required hardware, this is as far as I can go at this moment.
When the above (short) How-To is too difficult, I can create  a PiSi package for it in order to install through Package Manager.
I hope the above will do the trick (http://www.cosgan.de/images/more/bigs/a080.gif)
Now it´s time to goto (http://www.cosgan.de/images/smilie/muede/a035.gif)

Konsole geeft het volgende terug als ik lspci invoer.

Code:
00:00.0 RAM memory: nVidia Corporation MCP78S [GeForce 8200] Memory Controller (rev a2)
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation Device 075e (rev a2)
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation MCP78S [GeForce 8200] SMBus (rev a1)
00:01.3 Co-processor: nVidia Corporation MCP78S [GeForce 8200] Co-Processor (rev a2)
00:01.4 RAM memory: nVidia Corporation MCP78S [GeForce 8200] Memory Controller (rev a1)
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation MCP78S [GeForce 8200] OHCI USB 1.1 Controller (rev a1)
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation MCP78S [GeForce 8200] EHCI USB 2.0 Controller (rev a1)
00:04.0 USB Controller: nVidia Corporation MCP78S [GeForce 8200] OHCI USB 1.1 Controller (rev a1)
00:04.1 USB Controller: nVidia Corporation MCP78S [GeForce 8200] EHCI USB 2.0 Controller (rev a1)
00:06.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP78S [GeForce 8200] IDE (rev a1)
00:07.0 Audio device: nVidia Corporation MCP72XE/MCP72P/MCP78U/MCP78S High Definition Audio (rev a1)
00:08.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP78S [GeForce 8200] PCI Bridge (rev a1)
00:09.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP78S [GeForce 8200] SATA Controller (non-AHCI mode) (rev a2)
00:0a.0 Ethernet controller: nVidia Corporation MCP77 Ethernet (rev a2)
00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP78S [GeForce 8200] PCI Express Bridge (rev a1)
00:14.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP78S [GeForce 8200] PCI Bridge (rev a1)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Processor HyperTransport Configuration (rev 40)
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Processor Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Processor DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Processor Miscellaneous Control
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Processor Link Control
02:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation C77 [GeForce 8200M G] (rev a2)
07:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
4  International Pardus Users / Dutch / 802.11b/g/n WLAN drivers on: January 11, 2012, 16:42:29 PM
Hey allemaal,

Ik ben een probleem tegengekomen met mijn LAN. Op de een of andere manier werkt deze niet meer.... nu weet ik dat het een redelijk veel voorkomende driver is en heb ik gekeken wat er al bekend is voor Pardus linux op dit gebied. Hierdoor ben ik op de volgende pagina van dit forum gekomen: http://worldforum.pardus-linux.nl/index.php?action=printpage;topic=4177.0

Na de geadviseerde stappen te hebben gevolgd werkt mijn LAN nog niet en ben ik erg benieuwd of iemand me kan helpen. Op mijn laptop zit de volgende hardware...

  • Conexant HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP Version:7.80.4.50 A
  • Broadcom Wireless LAN Version:5.60.18.8
  • Realtek RTL8101E Family PCI-E Fast Ethernet NIC Version:7.4.713.2009 A

Ben blij met elk beetje hulp op het moment! Alvast bedankt!
Matthijs
5  International Pardus Users / Dutch / Re: installeren van software zonder pakketbeheer on: December 02, 2011, 11:01:41 AM
Hey allemaal,

Heb een tijdje zitten sleutelen aan het installeren van Adobe design premium cs4 en moet zeggen dat ik wel al meer beeld krijg. Helaas zijn er nog steeds errors die ik niet begrijp. Ik heb hieronder de gehele konsole output gekopieerd... Hopelijk weet iemand wat er precies gebeurd.

Alvast bedankt!
6  International Pardus Users / Dutch / Re: installeren van software zonder pakketbeheer on: November 07, 2011, 19:46:55 PM
Ik heb wine 1.2.3 geïnstalleerd op mijn laptop, alleen nu krijg ik de volgende error van wine terug als ik photoshop wil gaan installeren. Weten jullie misschien wat er aan de hand is en welke pakketten ik eventueel mis?

7  International Pardus Users / Dutch / Re: installeren van software zonder pakketbeheer on: November 04, 2011, 14:13:56 PM
Als eerste hardstikke bedankt voor de build files, alhoewel ik geen flauw idee heb wat ik er mee moet doen. Sorry, nog steeds erg nieuw in Linux en probeer mijn weg erin te vinden...

Nu, je vraag over waarom ik denk dat wine v1.2.3 wel zal werken en wine v1.3.23 niet... is omdat op de website van wine zowel als door de pakketmanager wordt aangegeven dat de v1.3.23 in een ´alpha' stadium zit. Daarnaast werd door de website van wine versie 1.2.3 bestempeld met 'stabiel'. Hier komt dan ook mijn conclusie vandaan dat op deze versie de software waarschijnlijk wel zal gaan werken.

Als laatste kan inderdaad een heleboel gebeuren met GIMP en zijn er genoeg tutorials voor om een professioneel resultaat neer te zetten met datzelfde software pakket. Alleen maak ik websites en werk daarom veel met een combinatie van Adobe producten, zoals Fireworks, Flash, Dreamweaver en natuurlijk Photoshop.
Op het moment heb ik een goed op elkaar afgestemde werkomgeving die ik graag zou willen behouden. Daarnaast zou ik de licentie die ik bezit niet zo één, twee, drie naast me neer willen leggen. Dit is dan ook de voornaamste reden dat ik wine graag goed wil laten werken op mijn Linux omgeving.

Na dit gezegd te hebben, kan ik begrijpen dat de vraag ´Waarom kies je dan voor Linux' in je opkomt. De reden ligt hiervoor bij het feit dat ik al langer dacht aan het veranderen van OS systeem, alleen waren mijn ogen meer gefixeerd op een mac. Een paar weken geleden kwam het mij ter oren dat ik gratis veel van dezelfde functionaliteiten kan krijgen als dat een Mac aanbiedt... Als vol bloed Nederlander trok dit me wel aan en ben ik op het moment op onderzoek uit of Linux een gewenster systeem zal zijn.
8  International Pardus Users / Dutch / installeren van software zonder pakketbeheer on: November 02, 2011, 20:58:22 PM
Hallo allemaal,

Misschien is dit een wat rare vraag, maar ben sinds een week overgestapt van Windows. Moet zeggen dat ik erg onder de indruk ben van wat de OS allemaal kan en nog verbaasder dat ik nu pas ben overgestapt! Helaas, moet ik nog wel erg wennen aan de niet kant en klare installatiebestanden.

Op het moment probeer ik een stabiele versie van wine (v. 1.2.3) te installeren op pardus 2011. Alhoewel het pakketbeheer ook een wine versie aanbiedt (v. 1.3.23), is deze laatste genoemde een alpha-versie. Dit houdt concreet in dat ik photoshop niet kan installeren op deze omgeving en moest daar ervaringswijs achter komen....
Nu heb ik een tar.bz2 bestand gedownload van "www.winehq.com". Nu heb ik via konsole geprobeerd het te installeren met de volgende code...

Code:
cd /home/matthijs/Bureaublad/wine-1.2.3/
./tools/wineinstall

Na dit ingetypt te hebben, krijg ik de bijgevoegde afbeelding te zien. Nu, is mijn vraag hoe ik dit kan oplossen en de stabiele versie van Wine toch goed kan installeren. Daarbij heb ik al geprobeerd om met "root" het te installeren, alleen kom ik ook dan een probleem tegen.

Hardstikke bedankt voor alle hulp!
Pages: [1]


Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2013, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!